Aanmelden

DE HOORNSE KAASMARKT

In de Middeleeuwen was het gebruikelijk om per beroepsgroep een gilde op te richten De kaasdragers van Hoorn deden dit in het jaar 1688 Het kaasdragersgilde bestaat uit kaasdragers die worden aangestuurd door de kaasvader

HET GILDE

Het Hoorn Kaasdragers Gilde heeft een eigen embleem. Wie dit embleem draagt heeft zich aan het reglement te houden dat verbonden is aan het kaasdragersgilde. Vandaag de dag is het beroep van kaasdrager een erebaan.  Veel tradities en gebruiken uit vroeger tijden zijn nog in stand gehouden. In het kaasdragersgilde reglement valt te lezen hoe degene die op de markt werken, zich behoren te gedragen Zo is het bijvoorbeeld verboden om te vloeken. Ook vechten, roken en het nuttigen van alcohol tijdens de kaasmarkt is ten strengste verboden. Zodra het marktplein leeg is, vloeit het bier echter rijkelijk.

 

MEEDOEN MET DE HOORNSE KAASMARKT

Als je kaasdrager, handelaar, kaaszetter, boer, zetter of kaasmeisje wilt zijn, stuur je gegevens naar de secretaris van de stichting Robert Drieling: info@cheesemarket.com . Voor algemene vragen kun je ook bij hem terecht.
Alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen een vergoeding in natura, na afloop vloeit de drank rijkelijk. Voor de kaasmeisjes en zetters geldt – gezien hun leeftijd en financiële positie – een uitzondering. Zij krijgen een financiële vergoeding.