Aanmelden

DE HOORNSE KAASMARKT

In het verleden was het gebruikelijk dat mensen met hetzelfde beroep een gilde, een beroepsvereniging, oprichtten. De kaasdragers van Hoorn deden dit in het jaar 1688. Het kaasdragersgilde bestaat uit kaasdragers die worden aangestuurd door de kaasvader.

HET GILDE

Het Hoorn Kaasdragers Gilde heeft een eigen embleem. Wie dit embleem draagt heeft zich aan het reglement van het kaasdragersgilde te houden. Vandaag de dag is het beroep van kaasdrager een erebaan.  Veel tradities en gebruiken uit vroeger tijden zijn nog in stand gehouden. In het kaasdragersgilde reglement valt te lezen hoe de kaasdragers zich behoren te gedragen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om te vloeken. Ook vechten, roken en het gebruik van alcohol tijdens de kaasmarkt zijn ten strengste verboden. Zodra het marktplein leeg is, vloeit het bier echter rijkelijk.

 

MEEDOEN MET DE HOORNSE KAASMARKT

Als je kaasdrager, handelaar, kaaszetter, boer, zetter of kaasmeisje wilt zijn, stuur je gegevens naar de secretaris van de stichting, Robert Drieling ( info@cheesemarkethoorn.com ) . Voor algemene vragen kun je ook bij hem terecht.
Alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen een vergoeding in natura, na afloop vloeit de drank rijkelijk. Voor de kaasmeisjes en zetters geldt – gezien hun leeftijd en financiële positie – een uitzondering. Zij krijgen een financiële vergoeding.